ด้านล่างนี้เป็นคำแปลคร่าวๆของ ข้อกำหนดในการให้บริการ ภาษาอังกฤษ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษ สำหรับแง่มุมทางกฎหมายทั้งสองฉบับใช้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

Mp3.to เงื่อนไขการบริการ

1. เงื่อนไข

การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ https://mp3.to แสดง ว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้ใบอนุญาต

 1. ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสาร (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดชั่วคราวบนเว็บไซต์ของ Mp3.to เพื่อการรับชมแบบส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ใช่การโอนตำแหน่งและภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ:
  1. แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
  2. ใช้วัสดุเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
  3. พยายามถอดรหัสหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Mp3.to
  4. ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา หรือ
  5. ถ่ายโอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือ 'สะท้อน' วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย Mp3.to ได้ตลอดเวลา เมื่อคุณยุติการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดสิ้นสุดลงคุณต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Mp3.to มีให้ตาม 'ตามสภาพ' Mp3. ไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ
 2. นอกจากนี้ Mp3.to ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

4. ข้อ จำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Mp3.to หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้วัสดุใน Mp3.to ได้ เว็บไซต์แม้ว่า Mp3.to หรือ Mp3.to ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะได้รับแจ้งด้วยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญข้อ จำกัด เหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. ความถูกต้องของวัสดุ

เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ Mp3.to อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ Mp3.to ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นั้นถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน Mp3.to อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Mp3.to ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

6. ลิงค์

Mp3.to ยังไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Mp3.to ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การปรับเปลี่ยน

Mp3.to อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันในขณะนั้น

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของคอนเนตทิคัตและคุณไม่สามารถเพิกถอนได้ตามเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้น ๆ


4,447 การแปลงตั้งแต่ปี 2020!