Nedan följer en grov översättning av våra engelska användarvillkor och engelska sekretesspolicy för juridiska aspekter gäller båda endast på engelska

Mp3.to Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt webbplatsen på https://mp3.to samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd licens

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Mp3.tos webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller omvandla programvara som finns på Mp3.to: s webbplats;
  4. ta bort eventuella upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Mp3.to när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller efter att licensen har avslutats måste du förstöra allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på Mp3.to: s webbplats tillhandahålls på ett "som det är" -basis. Mp3.to ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och hävdar och negerar härmed alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 2. Vidare garanterar eller ger inga uttryck för Mp3.to angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Mp3.to eller dess leverantörer vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på Mp3.to's webbplats, även om Mp3.to eller en Mp3.to auktoriserad ombud har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Noggrannhet hos material

Materialet som visas på Mp3.tos webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Mp3.to garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Mp3.to kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Mp3.to förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Mp3.to har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Mp3.to godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Modifieringar

Mp3.to kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Connecticut och du underkänner dig oåterkalleligt den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller platsen.


4,447 omvandlingar sedan 2020!