Berikut adalah terjemahan kasar mengenai syarat perkhidmatan bahasa Inggeris kami dan dasar privasi bahasa Inggeris untuk aspek undang-undang yang kedua-duanya hanya berlaku dalam bahasa Inggeris

Terma Perkhidmatan Mp3.to

1. Syarat

Dengan mengakses laman web di https://mp3.to , Anda setuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Mp3.to untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Mp3.to;
  4. hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau 'cerminkan' bahan tersebut di mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Mp3.to pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam bentuk elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Mp3.to disediakan secara 'sebagaimana adanya'. Mp3.untuk tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, Mp3.to tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

4. Batasan

Dalam keadaan apa pun, Mp3.to atau pembekalnya tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan bahan-bahan di Mp3.to's laman web, walaupun Mp3.to atau wakil sah Mp3.to telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan yang terdapat di laman web Mp3.to boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Mp3.to tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. Mp3.untuk membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Walau bagaimanapun Mp3.to tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Mp3.to belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak menunjukkan sokongan oleh Mp3. ke laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Mp3.untuk dapat mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengatur

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Connecticut dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.


4,447 penukaran sejak 2020!