එය මෙතැනට දමන්න

MP3 ප්ලේයර්

ඔබගේ ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය ගොනු වාදනය කරන්නMP3 ප්ලේයරය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

  1. ඔබගේ MP3 ගොනු වාදනය කිරීම සඳහා, ඔබගේ ගොනු වාදනය කිරීම සඳහා අපගේ තෝරාගත් ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ලිපිගොනු පෝලිම්වල පෙන්වනු ඇත

  3. අපගේ මෙවලම ලැයිස්තුවේ පළමු ගොනුව ස්වයංක්‍රීයව වාදනය කරයි

  4. ඔබගේ ධාවන ලැයිස්තුවේ ඇති ඕනෑම අයිතමයක් ක්ලික් කළ හැකිය.


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


4,444 2020 සිට පරිවර්තනය!